او از سیلی خورد

درخواست حذف این مطلب

یک تحقیق و شاهد تاریخی

آقای زمانی که از طرفداران جبهه ملی ناراحت شده بود در سال 1360 در گفتگوی عمومی گفت   ( او از سیلی خورد ) آگاهان گفتند اشاره او ( منظورش محمد مصدق ) جبهه ملی بود که در سال 1332 سقوط کرد که توسط اتحاد ت انگلیس و ت و مزدوران داخلی طرفداران شاه مانند شعبان جعفری ( شعبان بی مخ ) ومذهبیون نادان (افراطیون).....خشکه مقدس  انجام شد 

عده ای گفتند آقای نزد آیت الله العظمی بروجردی می رود و تقاضای مجوز از مرجعیت برای کودتا می کنند ( ابولحسن بنی صدر )که ایشان مخالفت میکنند

رابط آقای و  دربار شاهنشاهی نیز آقای محمد تقی فلسفی واعظ مشهور ت تهران بوده است 

فلسفی همان زمان در سال 1332 بالای منبر رفته و استدلال می کند  مورچه ها و زنبورها شاه دارند و عده ای می خواهند مملکت شاه را از قدرت پایین بکشند 

منظور طرفداران مصدق  بوده است ( شهید حسین فاطمی ) اول اتقلاب نام خیابان ........ حسین فاطمی گذاشتند بعد دیدند یا باید از فدائیان حمایت کنند یا از ملیون  ( چون فدائیان افراطی فاطمی را ترور کرده بودند و موفق نشدند )

لذا نام خیابان را عوض د. ایستگاه فاطمی شد  ایستگاه میدان جهاد( مترو ) مردم هنوز خیابان فاطمی می گویند

ما از آگاهان آن سال که طرفدار آقای هستند سوال می کنیم ایشان چرا کاری کرد تا و بر مقدرات این کشور از سال1332 الی 1357 حاکم شوند